5 steg för att skapa bra ledningsgruppsmöten

Jag brukar fråga personer i ledningsgrupper hur deras ledningsgruppsmöten är. ”Tycker du de är bra eller tycker du de kan bli bättre?”

10 personer av 10 svarar att de kan bli bättre.
4 personer av 10 är mycket missnöjda. De tittar över axeln, lutar sig framåt och säger något liknande till mig:

– ”Våra ledningsgruppsmöten är en ren parodi på hur man leder ett företag…” eller

– ”Alla kör sitt eget race och vi tar inga beslut.” eller

– ”Ledningsgruppsmötet är ett spel för gallerierna för vår grundare får alltid sin röst och vilja igenom oavsett vad deltagarna säger eller hur bra argumenten är.”

Hur man skapar affärsdrivande, resultatfokuserade och inspirerande ledningsgruppsmöten genom Teamcoaching:

 1. Tid. Sätt upp en regelbunden fast tid som inte ruckas. Varje talare skall hålla sig strikt till sin utsatta tid, annars fortsätta nästa möte.
 2. Agendapunkter. Alla får föranmäla agendapunkter senast 7 dagar före mötet. Fasta punkter skall vara; Säljläget, Vårt MÅL – hur ligger vi till och sist Utvärdering av ledningsgruppsmötet.
 3. Bakgrundsinformation. Alla agendapunkter som anmäls skall specificeras på följande sätt:
  – Ange om det är en informationspunkt/diskussionspunkt/eller beslutspunkt?
  – Beslutspunkter skall biläggas bakgrundsinformation som kräver inläsning till mötet.
  – Agendapunkten skall vara exakt tidssatt.
  – Affärsmässigt syfte med agendapunkten skall skrivas in.
  – Alla tar ansvar för att bakgrundsinformationen läses in under veckan före mötet. Skriv avtal om det inte följs, pengar till bullkassan om det inte följs.
 4. Genomförande av mötet. VD leder mötet enligt agendan med strikt respekt för tiden. (För utveckling, träning och utmaning kan man komma överens om att mötesledarskapet kan rotera. Detta skapar ansvar för företagets helhet.)
  – Tiden för varje agendapunkt hålls rigoröst till de antal minuter som ansvarig satt upp. Hitta humoristiska men kännbara straffsatser för överdrag.
  – Utse en person som säger ”STOPP! och sätter upp en skylt” närhelst mötesenergin går ner. Alla ställer sig upp och går 2 varv runt mötesbordet. När man sätter sig igen säger samma person ”Vi är skyldiga föregtaget att göra rätt saker – gör vi rätt sak just nu?”
  – Beslutspunkter. Ansvarig person leder gruppen till ett beslut som skall vara gemensamt, affärsmässigt och resultatorienterat. Notera – ingen tid får läggas på bakgrundsinformation (alla är redan pålästa).
 5. Avslutande analys. Sista punkten är ”Analys av ledningsgruppsmötet” och bör alltid vara minimum 15 minuter.
  – Alla får gå fram till tavlan och skriva vad de tänker på under rubriken:  ”Detta var bra med vårt ledningsgruppsmöte”
  – Alla får säga (inte skriva upp): ”Detta kommer bli bättre nästa möte……….eftersom jag skall ta ansvar för att …………”. Detta kan vara något du själv har gjort eller någon annan har gjort men du själv tar ansvar för att förbättra det nästa ledningsgruppsmöte.
  – Avsluta med ”Laget runt” och be alla 1) Säg en siffra från 0-10 hur inspirerande mötet var för mig idag. 2) Ge positiv personlig feedback till en person i gruppen, 3) Säga ett, två eller tre ord om hur det känns just nu.

Kontakta oss om du vill veta mera eller få checklistan: Klicka här

Ledningsgruppsmöte