Chefscoaching

Chefscoaching / Executive coaching
En effektiv metod att utvecklas som ledare

 

artikel

Fakta och innehåll

Syfte
Syftet med att ha en affärscoach är att få en individuellt anpassad utveckling för dig själv mot ett givet affärsresultat.
Det kan handla om allt från ditt ledarskap, din kommunikation, ditt sätt att motivera andra och dig själv till att skapa balans i livet.
Forskning visar att chefscoaching / executive coaching ger en resultatutveckling på mellan 5 och 20 gånger investeringen.

Utvecklingsplan för chefsscoaching
Utvecklingsplan för chefscoaching
Du kommer sätta av ungefär 2-5 timmar i veckan för din egen utveckling under 8 månader. Du genomför 10 möten med din affärscoach varannan vecka (mötena tar cirka 1,5 timmar).

Under processen följer vi en tydlig process med 8-10 nyckelsteg.

Innehåll
Vi analyserar först ditt nuläge i alla områden som är viktiga för ditt ledarskap.
Sen skapar vi tre riktigt inspirerande målsättningar i tre olika områden. Vi använder resten av tiden till två saker:

Att nå målen så snabbt som möjligt
Att göra det på ett sätt som stärker dig som individ och därmed snabbar på resultatet.

Övningar, tekniker och metoder vi använder för att utveckla dig som ledare

  • Klart ledarskap
  • Klart språk
  • Feedback
  • NLP (Neuro lingvistisk programmering)
  • IPU Trimetrix

 

resultatpil

Effekt

Kraftfull och inspirerande start
Under de första två mötena skapar vi dels tre rejält kraftfulla målsättningar därefter skapar vi en stark tro på att det går att nå målen. Du sätter så kraftfulla mål att det är omöjligt att sluta tänka på allt det fantastiska som skulle hända om du nådde dem. ”Om” tanken tar vi hand om i det andra mötet. Du går ifrån det andra mötet helt förvissad om att du kommer nå målen, det handlar bara om en mängd små steg – inget jättekliv.

”Jag tar befälet” – Du tar ansvar för din egen framgång
Vi brukar nå en punkt efter c:a 3-5 möten där du själv tar över ansvaret för processen. Fram till dess ger dig coachen driv och motivation men efter detta tillfälle styr du själv, ger dig själv uppgifter och har en grundmurad obändlig vilja som kommer inifrån ditt sanna jag.
Detta är alla coachers drömpunkt, då vet man att målet kommer vara nått på kort tid. Ofta kan man se att något av de tre målen nås före utsatt tid.

Små förändringar + tid = personlig framgång
Är detta för bra för att man skall tro på det? Kan en coachingprocess vara så enkel? De som har nått sina mål svarar ofta att de inte alls förstod vilken stor effekt tidsfaktorn har. Man behöver bara göra små, små förändringar i hur man agerar och tänker dag efter dag – resten gör den undermedvetna processen. En klient sade till mig ”Det känns ibland som att stå på ett rullband och sköta hastigheten med en fjärrkontroll; ibland snabbt – för att jag vill ju till målet – ibland långsamt för att stilla njuta av allt gott som händer”. En annan sade: ”Jag har inte tid för all framgång jag skapar!”. Komisk insikt.

Du skapar tid!
Nästan alla vi träffar i förstamöten har för litet tid. Det är en illusion som som man själv är med att skapa. HUR skall jag ändra det då!?! Min vardag är ju redan maxad, jag räcker inte till hemma och jag räcker inte till på jobbet. Det du måste göra är att bestämma dig; gå i depå kortare eller längre stunder och lyfta blicken mot framtiden. Denna bild symboliserar tillståndet man kan befinna sig i.

Du blir chefen alla vill ha
Hur bra ledare du är mäts på hur många ledare du skapar, inte följare. När du har lärt dig hur man peppar andra och får andra att prestera mer än de trott utan att ditt ”ego” tar stryk händer det något stort med ditt ledarskap. Folk vill ta rygg på dig utan att kunna förklara varför.

Du kan skapa ”kul” på jobbet
Du förstår att resultat kommer när en känsla av kreativ öppenhet kopplas ihop med din professionalitet. Du sätter dig i förarsätet och vågar gasa för fullt. Affärscoachen blir din kartläsare som kan ”se runt hörn”. .

Självlyft ger helt nya resultat
Framgångsrika människor tycker ofta bra om sig själva och vad de åstadkommer. Vi hittar ditt eget sätt att uppgradera dig själv i vardagen. Personlig stoltet blir som kärnkraft för din tillväxt och resultat på en helt ny nivå.

 

 

Syftet med att ha en affärscoach är att få en individuellt anpassad utveckling för dig själv mot ett givet affärsresultat.
Det kan handla om allt från ditt ledarskap, din kommunikation, ditt sätt att motivera andra och dig själv till att skapa balans i livet.
Forskning visar att chefscoaching / executive coaching ger en resultatutveckling på mellan 5 och 20 gånger investeringen.

kontakt

Jag vill veta mera om ökat resultat!

Fyll i formuläret så ringer vi dig omgående.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefonnummer

Din epost (obligatorisk)

Eventuellt meddelande

Antispamfråga