Därför ska du sätta orealistiska mål

De flesta har hört talas om S.M.A.R.T mål. Där står R:et för realistiskt. Men jag skulle vilja höja ett varningens finger för att sätta alltför realistiska mål. Låt mig förklara. När vi sätter mål är det lätt att sätta en tid när det ska vara klart långt in i framtiden. För att det ska vara realistiskt att hinna i tid.

En vanlig kommentar när vi jobbar med ledningsgrupper och sätter riktigt djärva mål är att de säger att det känns omöjligt.

Ordet omöjligt kan omöjligt användas om framtiden.
Anledningen att det känns omöjligt är att vi baserar det på vad vi hittills vet. All vår erfarenhet och kunskap vi hittills har säger att det inte går.
Men vad är det som säger att framtiden ska vara som dåtiden?
Att ha den inställningen är lite som att säga att: ”Jag kommer inte lära mig något nytt det närmaste året”.
”Allt kommer vara precis som förut”.
Samtidigt som de flesta vill vara flexibla och kunna förändras snabbt.

Föreställ dig följande exempel.

Ni sätter ett mål där ni ska omsätta 100 miljoner under innevarande år.
Ett sådant mål baseras ofta på hur det ser ut idag + lite till.
Låt säga att ni sen ändrar målet så det ska vara klart innan Q3 är slut.
Behöver ni agera annorlunda för att lyckas med det målet?
Behöver ni vara mer kreativa för att lyckas?

Vår erfarenhet är att detta tvingar ut människor och företag utanför deras komfortzon. De behöver komma på helt andra saker än de är vana vid. Och det är här det händer. Det är här folk behöver jobba tillsammans och annorlunda. När folk börjar säga nej till oviktiga saker och ställer in ett laserfokus på det som verkligen är viktigt.
Och det är i detta läge som det blir roligt att jobba och ännu roligare att se resultatet på den sista raden.

Nästa gång du sätter ett mål. Prova att sätta ett orealistiskt och se vad som händer.

zp8497586rq