Hitta din personliga livsuppgift!

Sommaren är en bra tid att reflektera över hur det går för dig, dina närmaste relationer och ditt företagande. Det finns ofta tid på sommaren för oss svenskar som har lång semester. Det finns tid för att komma ner i varv och för att göra alla de där mindre viktiga uppgifterna du inte hann men som ändå verkar lockande eller inspirerande på något sätt.

Något av det viktigaste som ofta glöms bort är att svara på frågorna: ”Gör jag rätt sak i livet?” ”Är jag en bra människa för mig själv och för andra?” ”Går jag åt rätt håll med mina relationer?”. Det är synnerligen ansvarslöst att inte orka veta svaren på dessa frågor. Det är nämligen bara DU som är ansvarig för att detta livet blir meningsfullt och inte bara en långsam vandring mot graven.

Använd nu denna sommaren eller kanske denna dagen – bara gör det (!) för att skapa din egen Livsuppgift. Du kommer lyckas bättre med ditt liv i höst om du gör det!

Så, låt mig hjälpa dig att skapa en personlig livsintention, eller på engelska ”personal mission”.

Spänn upp 60 minuter framför dig av ostörd tid. Tag ett papper och penna (ja, det fungerar bäst) och skriv ner dessa startmeningar en åt gången, när du har skrivit en startmening skriver du meningen / stycket klart innan du skriver nästa fråga – och svar:

  1. Jag är som bäst när jag…
  2. Jag kommer njuta av mitt arbete när…
  3. Jag finner glädje i mitt personliga liv när…
  4. Jag kan göra allt jag bestämmer mig för. Jag skall därför…
  5. Min livsresa handlar verkligen om att…
  6. När jag fyller 80 vill jag att de säger detta om mig: Du är en person som…
  7. Min viktigaste bidrag till världen kommer att vara…
  8. Nu slutar jag vänta och börjar med att…
  9. Jag skall kämpa för att, från och med nu, inkludera detta i mitt liv…
  10. Jag skall hela tiden förnya mig  genom att fokusera på…

Lycka till och ha din härligaste sommar hittills!

Affärscoacherna på Skeppsholmen

zp8497586rq