Kan du lura ett DISC test?

diskborstar

En av mina klienter satt i min stol igår och sade att han kan svara på frågorna och “bli” vilken personlighet som helst i ett DISC test om personlighet. Han hade gjort det för att han ogillade sin coach. Den man inte litar på vill man inte öppna sig för, helt enkelt.

Coachen var inte bra av två skäl:


  1) Tillit. Kan du inte få en klient att lita på dig gör du så stora fel att du borde göra något helt annat. Alternativet är att starta en radikal personlig utvecklingsresa.
  2) Inkompetens. Om du missar att upptäcka att din DISC svarande klient har “dragit” svaren har du stora glapp i din utbildning i DISC-verktyget. Det finns enkla korrelationskoefficenter som du kan läsa av för att se hur inkonsekventa svaren är. Går koefficienten under 0,8 skall du fråga klienten om varför det kan ha blivit så.

  Således går det inte att lura testet i sig men däremot kan du lura en otränad eller ointresserad coach.

  Vad kan ett rätt utfört DISC test ge dig och dina medarbetare?

  Nytta för individen

  • Insikt om egna och andras beteendemönster
  • Ökad medvetenhet om egna och andras motivationsfaktorer
  • En värdering om starka och svaga sidor hos sig själv
  • Ökad förståelse för andra människor
  • Förbättrad kommunikation med andra människor

  Nytta för Teamet

  • Ni kan snabbt få förklaringar till varför vissa personer har svårare för varandra än vissa andra
  • Du kan snabbt klargöra på vilka nya sätt du skall inleda en konversation med en team-medlem för att få samförstånd i samtalet
  • Ni kan snabbt se vilka typer av risker ni utsätter er för i avsaknad av vissa personligheter.
  • Om ni skall rekrytera kan ni öka chanserna att få ett mer välfungerande team genom att anställa “saknad” personlighetstyp. I teamet som är plottat nedan saknades en verkligt utåtriktad säljartyp (gul) dessutom saknades någon som verkligen fungerade som kittet i gruppen som höll ihop alla och såg till att fira och ha trevligt tillsammans (grön).

  Nytta för organisationen

  • Ett gemensamt språk om personlig beteende
  • Förbättrad kommunikation
  • Bättre utnyttjande av organisationens resurser
  • Förbättrad psykisk arbetsmiljö och ökad trivsel