Ledningsgruppscoaching


Ledningsgruppscoaching ökar resultatet, drivet och effektiviteten hos alla chefer.

Etablerad ledningsgrupp > 1 år tillsammans


Förutsättningar:

Ni levererar bra resultat men individuella prestationer överglänser ledningsgruppens prestationer.

 • Ledningsgruppen har jobbat tillsammans under en längre tid, troligen mer än 1 år.
 • Någon enstaka person har kommit till under tiden.
 • Ledningsgruppsmötena ger inte inspiration utan tar tid och kraft. Det är mycket ett rapporteringsmöte där gruppen lätt hamnar i oviktiga diskussioner istället för att lyfta blicken till viktiga strategiska beslut.
 • Möten håller oftast inte tiden enligt planerat schema och monologer ersätter ofta dialog och fråge-beteende.
 • Det finns irritation mellan ett antal personer i ledningsgruppen som bottnar i konflikter på avdelningsnivå eller i sakfrågor.

Vad vill du ha?

Svara på dessa frågor:

 • Hur vill du lyfta dessa frågorna till nästa nivå?
 • Varför blir det ofta "rapporteringmöten"?
 • Vem förutom VD ansvarar för "hela företaget"? Gör jag det?
 • Varför kan inte VD sätta stopp för pratmakarna? Varför kan inte jag?
 • Varför drar våra möten ut på tiden så ofta?
 • Hur skulle vi kunna göra om "konflikter" till "produktiva åsiktsskillnader" som ger utveckling?
 • Hur kan vi få renare kommunikation istället för aggression dold av hövlighet och lismande?
 • Vad skulle locka mig till ledningsgruppsmötena? Vad skulle ge dem värde?

Vad vi gör?


Management Audit:

Vi gör en genomgripande analys av ledningsgruppen och ledningsgruppens medlemmar. Vi kan även inkludera ”young potentials” för utvärdering av kompetenser och personliga färdigheter som förberedelse för en framtida plats i ledningsgruppen.

Analysen består av personlighetstester och individuella djupintervjuer.

Resultatet presenteras till ledningsgruppen under en heldag och vi kartlägger förslag för alternativa utvecklingsvägar och kompetensbrister under teamcoachande former.

Inplacement av ny chef:

När eventuellt nya personer är utsedda att tillträda i ledningsgruppen startar vi en inplacement-process med den/dessa personer.

Syftet är att de skall komma in i sin mest effektiva produktivitet på halva tiden, 3 månader, mot normalt 6-12 månader.

De sätter personliga mål som stäms av med VD och en teamcoach som tar 7 månader och innefattar ytterligare 3 tre-partsmöten under processen.

Outplacement:

Det inträffar ibland att någon eller några personer inför förändringsprocesser väljer att säga upp sig eller väljer att söka sig till andra dotterbolag eller avdelningar.

När så är fallet ser vi till att personen skapar idealiska förutsättningar för att dels avsluta sitt nuvarande uppdrag på gynnsamt sätt och därefter att lyckas i sin nya position.

Teamcoachingprocess:

Vi följer en process baserad på Klart Ledarskap och grundprocessen i Affärscoachande Ledarskap.

På dessa 10 månader använder vi mellan 8 och 12 heldagar till teamarbete. Vi sätter upp, arbetar mot och når 3 fantastiska affärsutvecklingsmål för företaget eller koncernen.

Samtidigt som vi når dessa yttre mål utvecklar vi också teamets beteende mot inre målsättningar som ökar produktiviteten, engagemanget och skapar en inspirerande och humanistisk arbetsmiljö att göra.

VI skapar ahaaaa!


Vi säger inte det du vill höra, Vi säger det du borde höra.

Vi gör det på detta sätt: GENUINT - KRAFTFULLT - LEKFULLT

 

0+
Aha har skapats hos oss sen starten

  Nästa fråga är antagligen;

Hur kan vi lita på att det blir resultat? - Motsvarar resultatet ert pris?

Vi kan ge dig enkelt svar utan krängarsälj.

Vi kan ge dig verktyg, strategier och resultat.

Ring oss på 0708-806068!