Ledningsgruppscoaching Homogen


Ledningsgruppscoaching ökar resultatet, drivet och effektiviteten hos alla chefer.

Homogen ledningsgrupp


Förutsättningar:

Kompisar i ledningsgruppen

 • Ledningsgruppen består till stor del av utåtriktade säljare och en och annan stark ledare som pekar med hela handen.
 • Gruppen har svårt att analysera marknaden, att göra långsiktiga planer och följa dem.
 • VD verkar inte ha ”sense of urgency”.
 • Många av ledningsgruppsmedlemmarna är vänner och de blandar ihop rollerna i ledningsgruppen.
 • Lust, driv och fart tycks vara den rådande normen.
 • För sent upptäcker man risker och hinder som begränsar affärsresultate.

Vad vill du ha?

Svara på dessa frågor:

 • Väljer vi verkligen chefer som liknar oss?
 • Vilka personligheter skulle gynna oss bäst nu?
 • I vilka lägen producerar vi sämre resultat än andra?
 • Varför är hastighet och kul så viktigt för oss?
 • Vem av oss är mest hugad att säga stopp om vi går åt fel håll?
 • Vad behövs för att bli mer strategisk och skeptisk?

Vad vi gör?


3 dagar quick-start:

Vi startar "nybygget".

Vi börjar med en inspirerande, kraftfull workshop under tre dagar.

Vi analyserar alla beståndsdelar i vad det finns för kompetenser, personlighetsprofiler.

Sen matchar det mot det vinnande förslaget över rollbesättning för ”nybygget”.

Vi mäter Team Performance:

Teamdiagnostik enligt Teamcoaching International.

Vi diagnostiserar ert team enligt en beprövad internationell metod där man mäter produktiviteten och positiviteten (engagemang) hos team och klarlägger utvecklingspotentialer i en gap-analys.

Utvecklingsplan klar:

Inom tre dagar efter quick-start dagarna skapar ledningsgruppen en överenskommen plan för hur utvecklingen bör fortsätta under det närmaste året beroende på tidsåtgång och tillgänglig budget.

Teamcoachingprocess:

Vi följer en process baserad på Klart Ledarskap och grundprocessen i Affärscoachande Ledarskap.

På dessa 10 månader använder vi mellan 8 och 12 heldagar till teamarbete. Vi sätter upp, arbetar mot och når 3 fantastiska affärsutvecklingsmål för företaget eller koncernen.

Samtidigt som vi når dessa yttre mål utvecklar vi också teamets beteende mot inre målsättningar som ökar produktiviteten, engagemanget och skapar en inspirerande och humanistisk arbetsmiljö att göra.

Vi skapar känslor!


Vi säger inte det du vill höra, Vi säger det du borde höra.

Vi gör det på detta sätt: GENUINT - KRAFTFULLT - LEKFULLT

 

0+
Känslor har skapats hos oss sen starten

  Nästa fråga är antagligen;

Hur kan vi lita på att det blir resultat? - Motsvarar resultatet ert pris?

Vi kan ge dig enkelt svar utan krängarsälj.

Du får den information du vill ha utan slime.

Ring oss på 0708-806068!