Ledningsgruppscoaching Nyligen sammansatt


Ledningsgruppscoaching ökar resultatet, drivet och effektiviteten hos alla chefer.

Nyligen sammansatt ledningsgrupp


Förutsättningar:

Ni levererar bra resultat men individuella prestationer överglänser ledningsgruppens prestationer.

 • Ledningsgruppen är nyligen sammansatt och har bara genomför några möten.
 • Ledningsgruppen består av inspirerade och engagerade chefer med öppenhet för förändring och nyorientering.
 • Effektiviteten är inte alltid den bästa
 • Individerna försöker hitta lämpliga modeller och processer för samarbete och kommunikation.
 • Olika personligheter och kompetenser krockar här och där men det stör inte ännu.
 • Det figurerar tre olika företagskulturer i bakgrunden men det orsakar bara små problem idag.

Vad vill du ha?

Svara på dessa frågor:

 • Hur är din ledningsgrupp sammansatt när det gäller personlighetstyper?
 • Har mina kollegor andra drivkrafter än jag?
 • Kan man mäta hur bra ett team är? Isåfall - hur bra är VI?
 • Kan vi snabbt identifiera våra styrkor och bygga på dem?
 • Klarar vi av detta själva? Vad skulle krävas av oss för att göra det?
 • Hur mycket tid tar det?
 • Vilket är viktigast ekonomiska tillväxten eller att folk har arbetsglädje? I vilken ordning skall man utveckla dem?
 • Kan man få in mer helhetstänkande istället för avdelningstänkande? HUR?

Vad vi gör?


3 dagar quick-start:

Vi startar "nybygget".

Vi börjar med en inspirerande, kraftfull workshop under tre dagar.

Vi analyserar alla beståndsdelar i vad det finns för kompetenser, personlighetsprofiler.

Sen matchar det mot det vinnande förslaget över rollbesättning för ”nybygget”.

Vi mäter Team Performance:

Teamdiagnostik enligt Teamcoaching International.

Vi diagnostiserar ert team enligt en beprövad internationell metod där man mäter produktiviteten och positiviteten (engagemang) hos team och klarlägger utvecklingspotentialer i en gap-analys.

Personlighetprofil & Drivkraftsanalys:

Vi genomför individuella tester med alla i ledningsgruppen.

Varje person genomför ett internetbaserat test.

Kort därefter följs testet upp med en intervju under 90 minuter.

De individuella resultaten plottas samman i ett team-plot och vi skapar ett antal hållpunkter för att skapa optimala förutsättningar för teamet att lyckas med kommande utmaningar!

Utvecklingsplan klar:

Inom tre dagar efter quick-start dagarna skapar ledningsgruppen en överenskommen plan för hur utvecklingen bör fortsätta under det närmaste året beroende på tidsåtgång och tillgänglig budget.

Vi skapar skratt!


Vi säger inte det du vill höra, Vi säger det du borde höra.

Vi gör det på detta sätt: GENUINT - KRAFTFULLT - LEKFULLT

 

0+
Skratt har skapats hos oss sen starten

  "Vi har världens kraft och helt underbara människor ombord"

Vi behöver en stadig kurs och tydlig rollfördelning ombord.

Varför skulle ni kunna hjälpa oss med det?

Vi svarar dig som sjömannen - våga!

Du får kompass, kurs och flytväst av oss!

Ring oss på 0708-806068!