Ledningsgruppscoaching olika kulturer och språk


Ledningsgruppscoaching ökar resultatet, drivet och effektiviteten hos alla chefer.

Ledningsgrupp med olika kulturer och språk


Förutsättningar:

Svårt att förstå varandra:

 • Det internationella teamet är begränsat av språket i vissa lägen.
 • Personer av samma nationalitet diskuterar gärna detaljer på sitt eget språk under pågående möten.
 • Detta skapar osäkerhet och funderingar om det är negativa kommentarer om gruppmedlemmar.
 • Av en slump är alla de yngre cheferna svenskar.
 • Deras ”samförstånds- och konsensus-ledarstil” kan uppfattas enormt störande för några av de äldre.
 • De grupperingar som uppstår i ledningsgruppen beroende på ålder, kultur och nationalitet känns omöjliga att häva.

Vad vill du ha?

Svara på dessa frågor:

 • Påverkar kulturell bakgrund, kön och ålder hur vi fungerar tillsammans+
 • Beror de på andra saker?
 • Har olika generationer olika ledarstilar?
 • Vilka generationer finns representerade i din ledningsgrupp?
 • Har dessa olika generationer ett namn och vad kännetecknar dem?
 • Hur gör vi det till styrkor som ger bättre resultat?
 • Påverkar arbetsmiljön vår produktivitet?
 • Kan man mäta vår produktivitet?
 • Hur kan vi förbättra den?

Vad vi gör?


3 dagar quick-start:

Vi startar "nybygget".

Vi börjar med en inspirerande, kraftfull workshop under tre dagar.

Vi analyserar alla beståndsdelar i vad det finns för kompetenser, personlighetsprofiler.

Sen matchar det mot det vinnande förslaget över rollbesättning för ”nybygget”.

Vi mäter Team Performance:

Teamdiagnostik enligt Teamcoaching International.

Vi diagnostiserar ert team enligt en beprövad internationell metod där man mäter produktiviteten och positiviteten (engagemang) hos team och klarlägger utvecklingspotentialer i en gap-analys.

Utvecklingsplan klar:

Inom tre dagar efter quick-start dagarna skapar ledningsgruppen en överenskommen plan för hur utvecklingen bör fortsätta under det närmaste året beroende på tidsåtgång och tillgänglig budget.

Teamcoachingprocess:

Vi följer en process baserad på Klart Ledarskap och grundprocessen i Affärscoachande Ledarskap.

På dessa 10 månader använder vi mellan 8 och 12 heldagar till teamarbete. Vi sätter upp, arbetar mot och når 3 fantastiska affärsutvecklingsmål för företaget eller koncernen.

Samtidigt som vi når dessa yttre mål utvecklar vi också teamets beteende mot inre målsättningar som ökar produktiviteten, engagemanget och skapar en inspirerande och humanistisk arbetsmiljö att göra.

Vi skapar action!


Vi säger inte det du vill höra, Vi säger det du borde höra.

Vi gör det på detta sätt: GENUINT - KRAFTFULLT - LEKFULLT

 

0+
Actions har skapats hos oss sen starten

  Nästa fråga är antagligen;

Kan vi bli en helgjuten grupp verkligen? - Hur lång tid tar det att nå dit?

Vi kan ge dig enkelt om du ger oss förutsättningarna!

Ett kort möte så vet du om det passar er eller inte.

Ring oss på 0708-806068!