Teamcoaching – Erfaren ledningsgrupp > 1 år tillsammans

 

Teamcoaching för en erfaren ledningsgrupp. Mer än ett år tillsammans

Förutsättningar

Ledningsgruppen har jobbat tillsammans under en längre tid, troligen mer än 1 år. Någon enstaka person har kommit till under tiden. Ledningsgruppsmötena ger inte inspiration alls. Det är mycket ett rapporteringsmöte där gruppen lätt hamnar i oviktiga diskussioner istället för att lyfta blicken till viktiga strategiska beslut. Möten håller oftast inte tiden enligt planerat schema och monologer ersätter ofta dialog och fråge-beteende.
Det finns irritation mellan ett antal personer i ledningsgruppen som bottnar i konflikter på avdelningsnivå eller i sakfrågor.

Läs och tänk: – ”Vad vill jag ha?”:
Hur skall vi lyfta de frågorna till nästa nivå.?
Varför blir det rapporteringsmöten avdelning för avdelning och att jag inte ansvarar för hela företagets bästa?
Varför kan inte VD sätta stopp för pratmakarna?
Varför drar våra möten oftast över tiden?
Hur kan vi undvika de underliggande konflikter som döljs av överdriven hövlighet?
Finns det sätt att göra dessa möten värdefulla så att jag vill gå hit?
Hur kan vi veta när vi gör fel saker snabbare?

Vad vi gör:

Management Audit
Vi gör en genomgripande analys av ledningsgruppen och ledningsgruppens medlemmar. Vi kan även inkludera ”young potentials” för utvärdering av kompetenser och personliga färdigheter som förberedelse för en framtida plats i ledningsgruppen. Analysen består av personlighetstester och individuella djupintervjuer.
Resultatet presenteras till ledningsgruppen under en heldag och vi kartlägger förslag för alternativa utvecklingsvägar och kompetensbrister under teamcoachande former.

Inplacement av ny Ledningsgruppsmedlem
När eventuellt nya personer är utsedda att tillträda i ledningsgruppen startar vi en inplacement-process (hyperlänk) med den/dessa personer. Syftet är att de skall komma in i sin mest effektiva produktivitet på halva tiden, 3 månader, mot normalt 6-12 månader. De sätter personliga mål som stäms av med VD och en teamcoach som tar 7 månader och innefattar ytterligare 3 tre-partsmöten under processen.

Outplacement av chef som skall sägas upp.
Det inträffar ibland att någon eller några personer inför förändringsprocesser väljer att säga upp sig eller väljer att söka sig till andra dotterbolag eller avdelningar. När så är fallet ser vi till att personen skapar idealiska förutsättningar för att dels avsluta sitt nuvarande uppdrag på gynnsamt sätt och därefter att lyckas i sin nya position.

Teamcoachingprocess under 10 månader.
Vi följer en process baserad på Klart Ledarskap och grundprocessen i Affärscoachande Ledarskap.
På dessa 10 månader använder vi mellan 8 och 12 heldagar till teamarbete. Vi sätter upp, arbetar mot och når 3 fantastiska affärsutvecklingsmål för företaget eller koncernen. Samtidigt som vi når dessa yttre mål utvecklar vi också teamets beteende mot inre målsättningar som ökar produktiviteten, engagemanget och skapar en inspirerande och humanistisk arbetsmiljö att göra.

 

kontakt

Jag vill veta mera om ökat resultat!

 

Fyll i formuläret så ringer vi dig omgående.

Ditt namn (obligatorisk)

Telefonnummer

Din epost (obligatorisk)

Eventuellt meddelande

Antispamfråga