Varför alltid 3 mål?

Jag började undra varför…:

3 fingrar

– Vi alltid sätter 3 mål
– Ett bra föredrag oftast har 3 argument enligt god retorik
– ”Alla goda ting är tre”
– Vi säger ”klara-färdiga-gå”
– De flesta moderna hemsidor har tre rutor med erbjudanden
– Jag får tre alternativ i valsituationer
– Det bara finns dåtid, nutid och framtid
– Vi bara kan uppfatta 3 dimensioner med sinnena

Eftersom jag är forskare kunde jag inte motstå att ta reda på litet mera om detta. Här kommer förklaringarna:


  1. Förklaring 1 – Religiös tro.
  Sedan flera tusen år är tre ett magiskt tal. Man får talet 3 genom att addera det första jämna talet med det första ojämna talet.

  Alla jämna tal symboliserar det materiella omkring oss, jorden, vatten, eld och människokroppen.

  Alla ojämna tal symboliserar den andliga dimensionen, livet, själen, döden. Detta är förklaringen till att talet 3 så ofta används och nämns i bibeln och i andra tidiga religiösa skrifter från alla religioner; det tre vise män; på tredje dagen; fadern-sonen-helig ande & tro-hopp-kärlek.

  2. Förklaring 2 – Hjärnforskning
  Tre lär vara det högsta antalet som vi människor är i stånd att uppfatta med ögat utan att börja räkna eller peka med fingrarna.

  En del naturfolk har bara ord för de tre första talen. Talet tre blev på detta viset ofta en symbol för ”många”, ”mycket”, ”allt” och betyder därmed också turligt, överflöd och drömmen.

  3. Förklaring 3 – Vår fysiska omvärld
  Vår fysiska omvärld har tre dimensioner (3D), längd, bredd och djup. Detta faktum är enormt styrande för vårt spatiala tänkande, våra intryck och hur vi programmerar hjärnan från våra första levnadsår.

  På samma sätt är vårt naturliga uttryck att visa, presentera och lägga upp saker i triader. Exempelvis när du ger alternativa förslag säger du ofta ett minimi-förslag därefter ett maximi-förslag och sist ett mellan-förslag. En bra strategi för säljare är att lägga upp erbjudanden och priser i tretal och man vill att kunden skall välja mittenalternativet. Psykologisk forskning visar att vi väljer mitten-alternativet oproportionerligt ofta.

  Naturligtvis finns bara tre förklaringar. Hur skulle annars denna blogg vara genuin och trogen källan.

  Man kan slutligen undra om telebolaget med samma namn har tänkt bakom siffran 3 ”It´s a magic number”.

  Varför tror du de har valt siffran 3?