VD Coaching


Ökar resultatet, drivet och effektiviteten.

Fakta och innehåll


Syfte:

Den enda syftet för VD är att verkställa och leverera resultat!

Med en egen affärscoach utvecklas du på ditt sätt mot dina önskade resultat.

Det kan handla om allt från intäkter, marknadsandel, ledarskap, kommunikation, ditt sätt att motivera andra och dig själv till att skapa balans i livet.

Forskning visar att VD coaching ger en resultatutveckling på mellan 10 och 1500 gånger investeringen.

Innehåll:

Utvecklingsplan för VD-coaching

Du kommer sätta av ungefär 2-5 timmar i veckan för din egen utveckling under 8 månader.

Du genomför 10 möten med din affärscoach varannan vecka (mötena tar cirka 1,5 timmar).

Under processen följer vi en tydlig process med 8-10 nyckelsteg.

Vi analyserar först ditt nuläge i alla områden som är viktiga.

Sen skapar vi tre riktigt inspirerande målsättningar i tre olika områden.

Vi använder resten av tiden till 2 saker:

  1. Att nå målen så snabbt som möjligt
  2. Att göra de på sätt stärker dig därmed snabbar på ytterligare

Övningar ex:

Vi använder oss av en några tydliga processer och övningar;

  • Personlighetsanalys
  • Drivkraftsanalys
  • Klart ledarskap
  • Klart språk
  • Value Proposition
  • Feedback and Feedforward
  • Övningar och workshops från vetenskapsteori och ledkarskapsforskning
  • Övningar från managementmetoder såsom UGL, LOTS och Human Element

Övningarna är till för att träna in nya beteenden för ny och mer gynnsamt affärsfokus och ledarskap.

Under alla dessa dagar mäter vi framstegen med olika performance metrics. Dag för dag får VD en återkoppling på hur mycket bättre det blir och hur det påverkar förflyttningen mot målet.

Effekt


Snabbstart:

Under de första två mötena skapar vi dels tre rejält kraftfulla målsättningar därefter skapar vi en stark tro på att det går att nå målen.

Du sätter så kraftfulla mål att det är omöjligt att sluta tänka på allt det fantastiska som skulle hända om du nådde dem.

”Om” tanken tar vi hand om i det andra mötet. Du lämnar det andra mötet helt förvissad om att du kommer nå målen, du förstår att du skall ta många små steg – inget jättekliv.

Jag tar över nu:

Vi brukar nå en punkt efter c:a 3-5 möten där du själv tar över ansvaret för processen.

Fram till dess ger dig coachen driv och motivation men efter detta tillfälle styr du själv, ger dig själv uppgifter och har en grundmurad vilja som kommer inifrån ditt sanna jag.

Detta är alla coachers drömpunkt, då vet man att målet kommer vara nått på kort tid. Ofta kan man se att något av de tre målen nås före utsatt tid.

Tid ger resultat:

Kan en coachingprocess vara så enkel?

De som har nått sina mål svarar ofta att de inte alls förstod vilken stor effekt tidsfaktorn har. Man behöver bara göra små, små förändringar i hur man agerar och tänker dag efter dag – resten gör den undermedvetna processen.

En klient sade ”Det känns ibland som att stå på ett rullband och sköta hastigheten med en fjärrkontroll; ibland snabbt – för att jag vill ju till målet – ibland långsamt för att stilla njuta av allt gott som händer”.

En annan sade: ”Jag har inte tid för all framgång jag skapar!”. Komisk insikt..

Du skapar tid:

Nästan alla vi träffar i förstamöten har för litet tid. Det är en illusion som som man själv är med att skapa.

HUR skall jag ändra det då!?! Min vardag är ju redan maxad, jag räcker inte till hemma och jag räcker inte till på jobbet.

Det du måste göra är att bestämma dig; "gå i depå" kortare eller längre stunder och lyfta blicken mot framtiden.

Ledar-skapare:

Hur bra ledare du är mäts på hur många ledare du skapar, inte följare.

När du har lärt dig hur man peppar andra och får andra att prestera mer än de trott utan att ditt ”ego” tar stryk händer det något stort med ditt ledarskap.

Folk vill ta rygg på dig utan att kunna förklara varför.

Självlyft:

Du kan skapa ”kul” på jobbet
Du förstår att resultat kommer när en känsla av kreativ öppenhet kopplas ihop med din professionalitet. Du sätter dig i förarsätet och vågar gasa för fullt. Affärscoachen blir din kartläsare som kan ”se runt hörn”.

Självlyft ger helt nya resultat
Framgångsrika människor tycker ofta bra om sig själva och vad de åstadkommer. Vi hittar ditt eget sätt att uppgradera dig själv i vardagen - om och om igen. Personlig stoltet blir som kärnkraft för din tillväxt och resultat på en helt ny nivå.

VI TANKEPROVOCERAR


Vi säger inte det du vill höra, Vi säger det du borde höra.

Vi gör det på detta sätt: GENUINT - KRAFTFULLT - LEKFULLT

 

0+
Insikter har skapats hos oss

  Vi vet att det är svårt att köpa ledarskap och coaching.

Man vet inte vad man får för resultat - om priset motsvarar värdet. Många firmor dessutom är oseriösa och vissa till och med flummiga.

Ring oss eller kom hit, en kopp kaffe senare vet vi om det passar er eller inte.